افغانستان ده کوپلب داعش ترورچیسی اولدیریلدی

اوشبو داعش ترورچی لری کنر ولایتیده اولدیریلگن

افغانستان ده کوپلب داعش ترورچیسی اولدیریلدی

افغانستان ده کنر ولایتی نینگ سوکی تومنیده ترور تشکیلاتی داعش گه قرشی اویوشتیریلگن عملیات نتیجه سیده 19 نفر داعش ترورچیسی اولدیریلدی. 

کنر والی سی عبدالغنی مصمم, ترور تشکیلاتی داعش نینگ سوگی تومنی نینگ دیوه گل منطقه سیده گی لانه لری گه قرشی هوایی عملیات اویوشتیریلگن لیگی نی بیلدیردی. 

آره سیده 3 اوزبیکستان لیک, 4 پاکستان لیک نینگ هم موجود بولگن 19 داعش ترورچیسی نینگ اولدیریلگن لیگی نی بیلدیرگن مصصم, عملیات لرنینگ دوام ایتیاتگن لیگی نی معلوم قیلدی. علاقه لی ینگی لیکلر