افغانستان شمالیده طالبان سککیز یاشر باله نی اولدیردی

اوشبو باله نینگ خوفسیزلیک کوچلری گه سوو و نان آلیب بارگن لیگی اوچون اولدیریلگن لیگی بیلدیریلدی

1158475
افغانستان شمالیده طالبان سککیز یاشر باله نی اولدیردی

افغانستان نینگ شمالیده جایلشگن جوزجان ولایتیده طالبان گروهی 8 یاشر باله نی خوفسیزلیک کوچ لری گه نان و سوو آلیب بارگن لیگی عیبلاوی بیلن اولدیردی. 

مسئول لر تامانیدن بیریلگن بیاناتگه کوره, اوشبو باله قوش تپه تومنیده اوینب یورگن پیتده اولدیریلگن. علاقه لی ینگی لیکلر