امریکا نینگ ینگی مدافعه وزیری کابل گه تشریف بیوردی

کارتر نینگ اوشبو سفری جریانیده امریکا لیک کوچ لر نینگ کیله جگی باره سیده باش قاتریشی کوتیلماقده

امریکا نینگ ینگی مدافعه وزیری کابل گه تشریف بیوردی

امریکا قوشمه ایالت لری نینگ ینگی مدافعه وزیری آشتون کارتر بوگون ایرته لب افغانستان پایتختی کابل گه تشریف بیوردی.
کارتر نینگ امریکا مدافعه وزیری بولیشی آرتیدن افغانستان گه قیلگن ایلک سفری دن عبارت ایکن لیگی بیلدیریلماقده.
اوشبو دایره ده کارتر نینگ افغانستان ده ناتو قوماندان لری و افغانستان مسئول لری بیلن اوچره شیشی کوتیلماقده.
عینی دمده کارتر افغانستان ده گی امریکا لیک کوچ لرنینگ کیله جگی باره سیده هم باش قاتره دی.
افغانستان ده گی امریکا لیک کوچ لرنینگ یریمی میلادی ۲۰۱۵ نچی ییلی نینگ سونگگی و قالگن یریمی ایسه میلادی ۲۰۱۶ نچی ییلی نینگ اداغیده افغانستان نی ترک ایته دی.
سابق مدافعه وزیری چک هیگل نینگ استعفا ایتیشی آرتیدن کارتر فبروری آیی نینگ ۱۷ نچی کونیده امریکا قوشمه ایالت لری نینگ ینگی مدافعه وزیری اوله راق تعین لنگن ایدی.


لیبل:

علاقه لی ینگی لیکلر