سومالیاده اونلب تروریست جنگری اولدیریلدی

سومالیاده ترور تشکیلاتی الشباب گه قرشی حربی عملیات اویوشتیریلدی

2042552
سومالیاده اونلب تروریست جنگری اولدیریلدی

سومالیانینگ مودوگ منطقه سیده اویوشتیریلگن حربی عملیاتده ترور تشکیلاتی الشباب نینگ 70 اعضاسی تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

ملی مطبوعاتده یایینلنگن خبرلرگه کوره سومالیا ملی اردوسی اوتگن کونی محلی جنگریلرنینگ قوللب – قوتلشی بیلن مودوگ منطقه سیده جایلشگن اعد قصبه سیده عملیات اویوشتیرگن.

خوددی شو عملیات آرقه لی 70 ته الشباب اعضاسی اولدیریلگن.

سومالیا علاقه وزیری اورینباسری عبدالرحمان یوسف الاعدالا، اعد قصبه سیده تروریست جنگریلر جایلشگن کمپلرگه عملیات اویوشتیریلگن لیگینی شونده ی بولیب ترور تشکیلاتی نینگ کوپلب ییتکچیسی نینگ هم بارلیگینی ایتدی.  علاقه لی ینگی لیکلر