روسیه اوکراین نینگ شرقی گه اون مینگلب عسکر یوبارگن

اوشبو مطلب نی امریکا لیک یوقاری مرتبه لی بیر حربی مسئول بیلدیردی

1937341
روسیه اوکراین نینگ شرقی گه اون مینگلب عسکر یوبارگن

امریکالیک یوقاری مرتبه لی بیر حربی مسئول, روسیه نینگ اوکراین نینگ شرقی گه اون مینگلب قوشیمچه عسکر یوبارگن لیگی و اوشبو قطعه لرنینگ هم تجهیزات و نظامی تعلیم جهتی دن ییترسیز ایکن لیگی نی معلوم قیلدی. 

اوشبو مسئول کیشی, اوکراین اردوسی نینگ, اولکه نینگ شرقی ده روسیه نینگ کنترولی ده گی کریمینا قصبه سی گه قرشی هجوم باشلتگن لیگی و آزگینه بولسه هم آلغه کیتگن لیگی نی بیلدیردی. 

امریکا لیک مسئول, روسیه نینگ هم باهموت قصبه سی نینگ یقینیده گی جای لر نی آلیش گه حرکت قیلیاتگن لیگی و منطقه ده توقنه شوو لرنینگ دوام ایتیاتگن لیگی نی ایسله تیب اوتدی. 

روسیه نینگ آغیر ضربه ییگن لیگی نی معلوم قیلگن اوشبو امریکا لیک مسئول, روسیه اردوسی نینگ هفته نینگ سونگّیده جبهه خطی گه اون مینگلب قوشیمچه عسکر یوبارگن لیگی نی بیلدیردی. علاقه لی ینگی لیکلر