تایلندده یوزبیرگن ترافیک حادثه سیده اونلب کیشی حیاتینی یوقاتدی

اولگنلردن ایککی ته سی باله لردن عبارت

1936526
تایلندده یوزبیرگن ترافیک حادثه سیده اونلب کیشی حیاتینی یوقاتدی

تایلندده بیر قتناو یولده گی ترافیک حادثه سی نینگ آرتیدن یوزبیرگن پارتلش عاقبتیده 2 ته سی باله توپلم 11 کیشی حیاتینی یوقاتدی.

محلی مطبوعاتده بیریلگن خبرلرگه کوره، میترافاپ قتناو یولیده 100 کیلومتر سرعت بیلن کیتگن موتر یانده گی تیمیرلرگه باریب توقنشگن.

توقنه شیش نینگ آرتیدن یوزبیرگن پارتلش نتیجه سیده موتر الو آلیب کیتگن. خوددی شو حادثه عاقبتیده موترنینگ ایچیده گی 12 کیشیدن 11 ته سی حایتینی یوقاتگن.

حادثه ده اولگنلردن 2 ته سی نینگ باله لردن عبارت ایکن لیگی 20 یاشده گی بیر کیشی یره لی نینگ کسلخانه گه انتقال بیریلگن لیگی بیلدیریلدی.

حادثه نینگ آرتیدن یوزبیرگن یانغین اطفائیه گروهی تامانیدن اوچیریلگن لیگی معلوم قیلیندی.  علاقه لی ینگی لیکلر