انگلستانده رونالدوگه جزا بیریلدی

اوشبو جزا انگلستان فوتبال فدراسیونی تامانیدن بیریلدی

1910374
انگلستانده رونالدوگه جزا بیریلدی

انگلستان فوتبال فدراسیونی کریستیانو رونالدوگه اپریل آییده منچستر یونایتد – ایورتون اوچره شووی نینگ آرتیدن تیلفونی آرقه لی تصویر آلگن بیر باله نینگ تیلفونی گه اوریب ییرگه توشیرگن لیگی طفیلی جزا بیردی.

انگلستان فوتبال فدراسیونی کریستیانو رونالدوگه 2 مسابقه دن منع و 50 مینگ سترلین پول تولش جزاسی بیردی.

کریستیانو رونالدو اپریل آییده منچستر یونایتد 1-0 بیلن مغلوبیت گه اوچره گن ایورتون اوچره شووی نینگ آرتیدن تیلفونی آرقه لی تصویر آلگن 14 یشر بیر باله نینگ تیلفونی گه اوریب ییرگه توشیریب تشله گندی.

 رونالدو ناراضیچیلیکلرنینگ آرتیدن اجتماعی ترماق آرقه لی کیچیریم سوره ب مذکور باله نی بیر اوچره شووگه دعوت ایتگندی.علاقه لی ینگی لیکلر