نایجریاده بیر حادثه عاقبتیده اونلب موترنینگ یانیب کیتگن لیگی بیلدیریلدی

عاقبتده کوپلب کیشی جان بیرگن

1905290
نایجریاده بیر حادثه عاقبتیده اونلب موترنینگ یانیب کیتگن لیگی بیلدیریلدی

نایجریانینگ کوگی ایالتیده بیر نفت تانکریده یوز بیرگن پارتلش عاقبتیده دستلبکی معلوماتگه کوره 11 کیشی حیاتدن کوز یومگن.

نایجریا قتناو یولی خوفسیزلیگی بیرلیگی سوزچیسی بیسی کاظم، ایتوبه – انییگبه قتناو یولیده هیداوچیسی کنترول نی قولدن بیرگن بیر کامیون نینگ بیر نفت تانکری بیلن توقنه شیب کیتگن لیگینی آرتیدن پارتلش یوز بیرگن لیگینی بیلدیردی.

پارتلش عاقبتیده دستلبکی معلوماتگه کوره 11 کیشی نینگ حیاتدن کوز یومگن لیگینی قید ایتگن کاظم، کوپلب کیشی نینگ یره لنگن لیگینی و قتناو یولده گی 20 ته واسطه نینگ یانیب کیتگن لیگینی معلوم قیلدی.

کاظم مذکور منطقه گه عاجل مداخله گروهی نینگ سوق ایتیلگن لیگینی شونده ی بولیب یانغین نینگ کنترول آستیگه آلینگن لیگینی افاده ایتدی.  علاقه لی ینگی لیکلر