امریکا ده آق اوی یقینیده چقماق اوریشی عاقبتیده تورت کیشی یره لندی

اوشبو مطلب نی اطفائیه مسئول لری بیلدیردی

1864091
امریکا ده آق اوی یقینیده چقماق اوریشی عاقبتیده تورت کیشی یره لندی

امریکا قوشمه ایالت لریده آق اوی یقینیده چقماق اوریشی عاقبتیده تورت کیشی یره لندی. 

پایتخت واشنگتن ده مامه قلتراق دوام ایترایکن, اطفائیه مسئول لری آق اوی یقینیده گی لافایت پارکی گه یَشین اورگنی و اوشبو حادثه عاقبتیده 4 کیشی نینگ یره لنگن لیگی نی بیلدیردی. 

عاجل وضعیت تیم لری, پارک نینگ بیر بولیمی نی یاپیب قویدی. 

وضعیتی یمان بولگن یره لنگن کیشی لر, یقینده گی کسلخانه لر گه آلیب کیتیلدی. علاقه لی ینگی لیکلر