هندوستانده بیر بنانینگ قولب کیتیشی عاقبتیده کوپلب کیشی جان بیردی

انچه کیشی نینگ کوچکی آستیگه قالگن لیگی بیلدیریلدی

1849674
هندوستانده بیر بنانینگ قولب کیتیشی عاقبتیده کوپلب کیشی جان بیردی

هندوستانده بیر بنانینگ قولب کیتیشی عاقبتیده 19 کیشی جان بیردی.

هندوستان نینگ اقتصاد پایتختی بولمیش ممبه ئی ولایتیده تورت قواتلی بیر بنا قولب کیترکن عاقبتده 19 کیشی جان بیردی. شونده ی بولیب کوچکی آستیده انچه کیشی نینگ بولگن لیگی تخمین ایتیلماقده.علاقه لی ینگی لیکلر