اردونده یوزلب کیشی اولیب یره لندی

زهرلی گاز تانکری نینگ پارتلب کیتگن لیگی بیلدیریلدی

1848967
اردونده یوزلب کیشی اولیب یره لندی

اردون نینگ عقبه بندریده تانکرنینگ تولدیره یاتگن پیتده آغده ریلیب کیتیشی بیلن سیزیب چیققن زهرلی گاز عاقبتیده 12 کیشی اولدی 260 کیشی یره لندی.

اردون ملی خوفسیزلیک و بحران باشقرووی مرکزی تامانیدن بیریلگن بیاناتده عقبه بندریده زهرلی گازی بولمیش بیر تانکرنینگ آغده ریلیب کیتیشی بیلن پارتلب کیشی عاقبتیده گازنینگ ییره ب کیتگن لیگی بیلدیریلدی.

بیاناتده حادثه عاقبتیده ایچلریده اردونلیک و چیت ایللیک انسانلردن عبارت 12 کیشی نینگ اولگن لیگی 260 کیشی نینگ یره لنگن لیگی شونده ی بولیب 123 کیشی نینگ ایسه کسلخانه لرده تداوی آستیگه آلینگن لیگی قید ایتیلدی.

بندرده گی گازنینگ سیزیب چیقیشی نینگ آرتیدن ملکی مدافعه باشقروویدن خطرلی ماده متخصصلری نینگ حادثه نینگ جایی گه باریب تیکشیریب چیققن لیکلری، شونده ی بولیب منطقه نینگ تخلیه قیلینگن لیگی افاده ایتیلدی.علاقه لی ینگی لیکلر