مکسیکوده بیر هجوم عاقبتیده کوپلب پولیس اولیب یره لندی

مکسیکوده پولیس نینگ قطاریگه قره ته هجوم اویوشتیریلدی

1848528
مکسیکوده بیر هجوم عاقبتیده کوپلب پولیس اولیب یره لندی

مکسیکونینگ شمال تامانیده گی چیگره سیده جایلشگن نیئو ایالتیده زره واسطه و آغیر قوراللری بولمیش مخدره مواد مافیاسی گروهی تامانیدن کمین آلیب اوریلگن 6 ته پولیس اولدیریلدی 4 ته سی یره لندی.

ایالت پولیس مرکزی تامانیدن بیریلگن بیاناتده تانگ وقتی کولمبیا چیگره سی گذرگاهیده گی یولده گزمه گه چیققن پولیسلرگه هجوم اویوشتیریلگن لیگی بیلدیریلدی.

زره واسطه و آغیر قوراللری بولمیش مخدره مواد مافیاسی گروهی نینگ هجومی عاقبتیده 6 ته پولیس نینگ جان بیرگن لیگی شونده ی بولیب 4 ته پولیس نینگ یره لنگن لیگی قید ایتیلدی.

بیراق هجومچیلرنینگ کیملیگی حقیده معلومات بیریلمه دی.

 علاقه لی ینگی لیکلر