چین کیمه لری جاپان حدود لری گه کیرگن

جاپان قیرغاق خوفسیزلیک کیمه لری, منطقه نی ترک ایتیش لری بوییچه هشدار لر نتیجه سیده چین کیمه لری منطقه نی ترک ایتدی

1846128
چین کیمه لری جاپان حدود لری گه کیرگن

چین گه باغلیق قیرغاق خوفسیزلیک کیمه لری, شرقی چین دینگیزی ده گی بحثلی سنکاکو ارال لری اطرفیده گی جاپان حدودی سوو لری گه کیردی. 

ایکیناوا ایالتی نینگ ناها منطقه سیده گی 11- منطقه قیرغاق خوفسیزلیک قرارگاهی گه کوره, چین گه باغلیق 2 قیرغاق خوفسیزلیک کیمه سی جاپان ملی حدودی سوو لری گه کیرگن. 

کیمه لر, اوتسوری ارالی نینگ 20 کیلومتر جنوبغربی گه یقین له شیب جاپان حدودی سوو لری نی قمره گن بحثلی منطقه ده جاپان بلیقچی کیمه لری گه یانداشدی.

جاپان قیرغاق خوفسیزلیک کیمه لری نینگ, منطقه نی ترک ایتیش لری بوییچه هشدار لری نتیجه سیده چین کیمه لری منطقه نی ترک ایتدی. 

دولت نینگ نشراتی اورگانی دن عبارت NHK, چین کیمه لری نینگ جاری ییلده 11- مراتبه جاپان حدودی سوو  لری گه کیرگن لیگی نی بیلدیردی. علاقه لی ینگی لیکلر