مهاجرلرنی تاشووچی یولاوچی بسی جر گه قوله دی

اوشبو حادثه مکسیکو ده یوز بیردی

1832717
مهاجرلرنی تاشووچی یولاوچی بسی جر گه قوله دی

مکسیکو ده, مهاجر لرنی تاشووچی یولاوچی بسی نینگ جر گه قوله شی عاقبتیده 6 نفر مهاجر حیاتی نی یوقاترایکن, 15 کیشی ایسه یره لندی. 

مکسیکو مطبوعاتیده باسیلیب چیقق خبر لر گه کوره, سان لویس پوتوسی شهری گه باغلیق مسکوتیک دی کارمانا یولیده, کنترول دن چیققن بس جر گه قوله دی. 

حادثه عاقبتیده, 6 نفر مهاجر جان بیررایکن, 15 مهاجر ایسه یره لندی.  حیاتی نی یوقاتگن مهاجر لرنینگ 4 کیشی سی نینگ عیال ایکن لیگی بیلدیریلدی. 

یره لنگن کیشی لر, منطقه ده گی کسلخانه لر گه آلیب باریلیب تداوی آستی گه آلیندی. 

حادثه بیلن علاقه لی تیکشیرو باشله تیلدی. علاقه لی ینگی لیکلر