قطرنینگ پاریس بویوک ایلچیلیگده بیر کیشی اولدیریلدی

اوشبو کیشی نینگ خوفسیزلیک پرسونلیدن عبارت ایکن لیگی بیلدیریلدی

1830855
قطرنینگ پاریس بویوک ایلچیلیگده بیر کیشی اولدیریلدی

قطرنینگ پاریس بویوک ایلچیلیگی گه زوروانلیک بیلن کیرماقچی بولگن بیر کیشی گه توسیق بولیش گه اورونگن بیر نفر خوفسیزلیک پرسونلی اولدیریلدی.

فرانسه مطبوعاتی پولیس منبعلریگه تیانتیریب بیرگن خبرده بیر کیشی نینگ پایتخت پاریس نینگ گاوجوم جاده لریدن شانز ایلیزی گه یقین 8- منطقه ده جایلشگن قطر بویوک ایلچیلیگی گه زوروانلیک بیلن کیرماقچی بولگن لیگی بیلدیریلدی.

خبرده بویوک ایلچیلیک که کیرماقچی بولگن کیشی بیلن خوفسیزلیک پرسونلی اورته سیده یقه لش یوز بیرگن لیگی شونده ی بولیب خوفسیزلیک پرسونلی نینگ حیاتینی یوقاتگن لیگی قید ایتیلدی.

پولیس کوچلری نینگ اوشبو کیشینی قولگه آلگن لیگی معلوم قیلیندی.

قاره لاوچیلیک نینگ بو آدم نی «بیلیب آدم اولدیریش» بیلن عیبلب تیرگاو باشله تر ایکن تروریزم گه قرشی کوره ش قاره لاوچیلیگی نینگ حلی گچه موضوع گه قوشیلمه گن لیگی افاده ایتیلدی.علاقه لی ینگی لیکلر