بروکسل ده اسمی روسیه بیلن باغلیق بولگن کوچه لر و جاده لرنینگ آتلری اوزگرتیریله دی

روسیه کوچه سی نینگ آتی نینگ "اوکراین کوچه سی" شکلیده اوزگرتیریلیشی طلب ایتیلدی

1823196
بروکسل ده اسمی روسیه بیلن باغلیق بولگن کوچه لر و جاده لرنینگ آتلری اوزگرتیریله دی

روسیه نینگ اوکراین گه هجومی سببلی بلجیم پایتختی بروکسلده گی روسیه بیلن باغلیق کوچه و جاده لرنینگ آت لری نینگ اوزگرتیریلیشی ریجه لنماقده. 

بروکسل مرکز و سن- ژیل شهردارلیک لری مجلس اعضا لری, شهرده گی "روسیه کوچه سی" و "استالین گراد جاده سی" اسم لری نینگ اوزگرتیریلیشی طلب ایتیلدی. 

روسیه کوچه سی نینگ آتی نینگ "اوکراین کوچه سی" دیب اوزگرتیریلیشی پیشنهاد قیلیندی. 

سن- ژیل شهردارلیگی مجلسی اعضاسی مارک نایتر, "اوروپالیک لر صفتیده دروازه میزده گی یمان وضعیت گه قرشی عکس العمل کورستمس لیگی میز ممکن ایمس.  اوکراین لیک لر گه امید پیامی بیریش و اولرنی حمایت قیلیاتگن لیگی میز نی ایسلتماقچی میز" دییه قید ایتدی. 

روسیه کوچه سی بیلن استالین گراد جاده سی, بروکسل نینگ مرکزیده گوجوم بیر منطقه ده جایلشگن وضعیتده. علاقه لی ینگی لیکلر