بیرلشگن ملتلر تشکیلاتی: روسیه نینگ اوروش مجرمی دیب قبول قیلینیشی ممکن

اوشبو توغریده بیرلشگن ملتلر تشکیلاتی انسان حق لری عالی کمیشنری میچل باچله بیانات بیردی

1816661
بیرلشگن ملتلر تشکیلاتی: روسیه نینگ اوروش مجرمی دیب قبول قیلینیشی ممکن

بیرلشگن ملتلر تشکیلاتی انسان حق لری عالی کمیشنرلیگی سوزچیسی راوینا شامداسانی, بیرلشگن ملتلرنینگ ژنیو دفتریده ترتیب له گن هفته لیک مطبوعاتی کنفرانسیده, بیرلشگن ملتلر تشکیلاتی انسان حق لری عالی کمیشنری میچل باچله نینگ بیاناتی نی اوقیدی. 

روسیه نینگ 24- فبروری کونیده اوکراین گه قرشی اوروش باشلتگن روسیه اردوسی نینگ اوکراینده مسکونی نقطه لرنی بمباران قیلگن لیگی, تینچ اهالی نی اولدیرگن لیگی, کسلخانه و مکتب کبی زیربنا لرنی ویران قیلگن لیگی نی بیلدیرگن باچله, بو ایش لر نینگ اوروش جرمی دیب قبول قیلینیشی نینگ ممکن ایکن لیگی نی معلوم قیلدی. 

باچله, 8- اپریل کونیده کراماتورسک شهریده ریل استیشنی نینگ روسیه تامانیدن بمباران قیلینگن لیگی نی معلوم قیلرایکن, اوشبو حادثه عاقبتیده 60 نفر تینچ اهالی نینگ اولگن لیگی و 111 نفر نینگ ایسه یره لنگن لیگی نی بیلدیردی. 

باچله, اولکه نینگ شرقیده اوکراین قوراللی کوچ لری نینگ هم عادی اهالی گه قرشی هجوم اویوشتیرگن لیگی نینگ انیقلنگن لیگی نی معلوم قیلدی. 

روسیه- اوکراین اوروشی نینگ باشله گن کون (24- فبروری) دن 20- اپریل کونی گه قدر کمیده 2 مینگ 345 تینچ اهالی نینگ اولگن لیگی و 2 مینگ 919 نفر عادی اهالی نینگ ایسه یره لنگن لیگی نی معلوم قیلگن باچله, تینچ اهالی نینگ اینگ کوپ (29,3 فایز) اوکراین اردوسی نینگ کنترولی ده گی منطقه لرده اولگن لیگی نی بیلدیردی.

باچله, کمیده 3 مینگ نفر تینچ اهالی نینگ ایسه تداوی ایتیله آلمه گن لیگی و اوروش لر جریانیده گی باسیم لر سببلی اولگن لیگی نینگ تخمین ایتیلیاتگن لیگی نی معلوم قیلدی. 

باچله, روسیه قوراللی کوچ لری نینگ محاصره سببلی تینچ اهالی نی یشینگن جای لریدن چیقمس لیککه مجبور قیلگن لیگی نینگ اوشبو دایره ده مهم بیر موضوع ایکن لیگی نی بیلدیردی. علاقه لی ینگی لیکلر