کولمبیاده سیل حادثه سیده اونلب کیشی جان بیردی

حادثه ده انچه کیشی یره لنگن ویا لادرک بولگن

1775714
کولمبیاده سیل حادثه سیده اونلب کیشی جان بیردی

کولمبیانینگ ریسارالدا منطقه سیده قتّیق یاغینگرچیلیک باعث یوز بیرگن ییر کوچکیسی عاقبتیده 14 نفر حیاتینی یوقاتدی، 35 نفر یره لندی.

ریسارالداده سیل حادثه سی باعث جاده و کوچه لر لایدن تولیب تاشدی.

کولمبیا ملی آفت باشقرووی یاغینگرچیلیک سبب بولگن ییر کوچکیسی عاقبتیده 14 نفرنینگ حیاتینی یوقاتگن لیگینی، 35 نفرنینگ یره لنگن لیگینی شونده ی بولیب بیر کیشی نینگ لادرک بولگن لیگینی بیلدیردی.

قیدیروو قوتقروو ایشلریگه اطفائیه قاله ویرسه عسکرلرنینگ هم اورین آلگن لیگی معلوم قیلیندی.

کولمبیاده هر ییل قتّیق یاغینگرچیلیک نتیجه سیده سیل و ییر کوچکیسی حادثه لری عاقبتیده انچه کیشی حیاتینی یوقاترایکن جدی درجه ده مادی زیان ییتماقده.علاقه لی ینگی لیکلر