کنگو دموکراتیک جمهوریتیده انتحاری هجوم اویوشتیریلدی

اوشبو حادثه عاقبتیده بیش کیشی حیاتی نی یوقاتدی و یره لندی

1752637
کنگو دموکراتیک جمهوریتیده انتحاری هجوم اویوشتیریلدی

کنگو دموکراتیک جمهوریتی نینگ بنی شهریده بیر رستورانتده اویوشتیریلگن انتحاری هجوم عاقبتیده 5 کیشی اولدی. 

ترقه تیلگن خبر لر گه کوره, شمالی- کیوو ایالتی نینگ بنی شهریده گی اینگ مزدحم جاده لردن بیری بولگن نیامویسی جاده سیده جایلشگن بیر رستورانتده انتحاری هجوم اویوشتیریلدی. 

آلینگن دستلبکی معلومات لر گه کوره اوشبو حادثه عاقبتیده 5 کیشی حیاتی نی یوقاترایکن, کوپلب کیشی ایسه یره لندی. 

اولگن کیشی لر سانی نینگ آرتیب کیتیشی بوییچه خواطر بیلدیریلماقده. علاقه لی ینگی لیکلر