هندوستان قوراللی کوچلر قومندانی تیک اوچر حادثه سیده حیاتینی یوقاتدی

اونلب کیشی بولگن تیک اوچر قولب توشگندی

1744801
هندوستان قوراللی کوچلر قومندانی تیک اوچر حادثه سیده حیاتینی یوقاتدی

هندوستان قوراللی کوچلر قومندانی بیپین روات نینگ تیک اوچر حادثه سیده اولگن لیگی بیلدیریلدی.

هندوستان هوا کوچلری تویتر آرقه لی بیرگن بیاناتده بیپین روات، تورموش اورتاغی و تیک اوچرده گی 1 نفرنینگ تیک اوچر حادثه سیده حیاتینی یوقاتگن لیگی بیلدیریلدی.

روات و تورموشی اورتاغی هم بولمیش 14 کیشی بولگن حربی تیک اوچرنینگ تامیل نادو ایالتیده قولب توشگن لیگی خبر بیریلگندی.

هندوستان نینگ خبر آژانسی پرس تروست قولب توشگن تیک اوچرنینگ بیر هوا کوچلری قونلغه سیدن اردوگه باغلیق بیر مکتب سری یولگه قوییلگن لیگینی افاده ایتگندی.

حادثه نینگ سببینی انیقلش اوچون تیرگاو باشله تیلگن لیگی قید ایتیلدی.علاقه لی ینگی لیکلر