دنمارک باش وزیری خلقیدن کیچیریم سوره دی

بازارگه چیققنده ماسک تقمه گندی

1743691
دنمارک باش وزیری خلقیدن کیچیریم سوره دی

سودا-ساتیق اوچون بازارگه بارگن دنمارک باش وزیری مته فردریکسن ینگی تور کروناویروس (کوید-19) گه قرشی چاره – تدبیر چوکاتیده ماسک تقیش نی اونوتگن لیگی اوچون کیچیریم سوره دی.

فردریکسن ماسک تقیش نی اونوتگن لیگی اوچون 4 دسامبر کونی کیچیریم پیامی ترقه تدی.

دنمارک باش وزیری ترقه تگن پیامیده شولرنی یازگن:

"توناون کونی کوپنهاگده بیر مغازه گه بارگنده ماس تقیش نی اونوتدیم. ینگی قاعده لر کیریتیلگندن کیین ماسک تقیش نی اونوتدیم. بیر نفر تینچ اهالی ویدیو تصویر آلگن لیگی اوچون خبر بولیب قالدیم. بو حادثه نینگ هرکیم نینگ باشیگه کیلیشینی بیله من. فقط مین نینگ ایمس. شو اوچون البته کی کیچیریم سوره یمن و ویروس نینگ ییره ب باریشی گه توسیق بولیش اوچون چاره – تدبیر آلگن برچه گه منتدارچیلیک بیلدیره من" دیگن.علاقه لی ینگی لیکلر