نایجریاده تروریست جنگریلرگه قره ته حربی عملیات اویوشتیریلدی

بیر قطار تروریست جنگری یوق قیلیندی

1734162
نایجریاده تروریست جنگریلرگه قره ته حربی عملیات اویوشتیریلدی

نایجریانینگ شمال – شرقیده ترور تشکیلاتی ISWAP گه قره ته عملیاتده 38 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

عسکری منبعلردن بیریلگن بیاناتده بیلدیریلیشیچه ISWAP تامانیدن بورنو ایالتی نینگ آسکیرا منطقه سیده 4 عسکرنینگ اولدیریلیشی نینگ آرتیدن ترور تشکیلاتی گه قره عملیات اویوشتیریلگن.

عملیات نتیجه سیده ایچلریده ترور تشکیلاتی نینگ ییتکچیلریدن هم بولمیش 38 ته تروریست جنگری نینگ تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگن لیگی تروریستلرنینگ کمپی نینگ بمباردمان قیلینگن لیگی بیلدیریلدی.علاقه لی ینگی لیکلر