روسیه ده بیر فابریکه ده یانغین یوز بیردی

حادثه ده اونلب کیشی جان بیردی

1723628
روسیه ده بیر فابریکه ده یانغین یوز بیردی

روسیه نینگ ریازان منطقه سیده جایلشگن بیر فابریکه ده یوز بیرگن یانغین عاقبتیده 16 کیشی حیاتینی یوقاتدی.

پایتخت مسکونینگ جنوب – شرقیده جایلشگن ریازانده کیمیاوی محصول ایشلب چیقریلگن فابریکه نینگ باروت کارخانه سیده پارتلش یوز بیردی.

پارتلش نتیجه سیده یوز بیرگن یانغین عاقبتیده 16 کیشی حیاتینی یوقاتدی 1 کیشی یره لندی.

یانغین بیلن تیگیشلی تیرگاو باشله تیلگن لیگی بیلدیریلدی.علاقه لی ینگی لیکلر