هندوستانده بیر تیک اوچر قولب توشدی

هندوستان حربی کوچلریگه باغلیق بیر تیک اوچرنینگ قولب توشگن لیگی بیلدیریلدی

1684815
هندوستانده بیر تیک اوچر قولب توشدی

هندوستان نینگ کنترولی آستیده گی جامو کشمیر منطقه سیده جایلشگن کتهوئاده هند کوچلریگه باغلیق بیر تیک اوچر توغانگه قولب توشدی.

هندوستان تایمز نینگ خبریگه کوره هند کوچلریگه باغلیق 254 AA مودل بیر تیک اوچر محلی وقت بیلن ساعت 10:43 ده کتهوئانینگ باسوهلی منطقه سیده جایلشگن رنجید سگر توغانیگه قولب توشدی.

تیک اوچرده کمیده 5 کیشی بولگن لیگی بیلدیریلدی.

پتحنکوت پولیس مسؤلی سورندرا لمبه قوتقروو گروهی و عسکرلرنینگ منطقه گه سوق ایتیلگن لیگینی معلوم قیلدی.

لادرک بولگن کیشیلرنی قیدیروو – قوتقروو فعالیتلری و حادثه نینگ سببی بیلن تیگیشلی تیرگاو آلیب باریلدی.علاقه لی ینگی لیکلر