بیر کونده 8,5 میلیارد تن موز ایریدی

اوشبو توغریده دنمارک تامانیدن معلومات بیریلدی

1683525
بیر کونده 8,5 میلیارد تن موز ایریدی

بیر کونده 8,5 میلیارد تن موز ایریدی و سوو بولیب اوقیانوس گه قوشیلدی. 

اقلیم اوزگریشی موز لر نینگ ایریب یوق بولیشی گه سبب بولماقده. 

دنمارک تامانیدن بیریلگن معلوماتگه کوره, گریلند ده فقط گینه بیر کون نینگ اوزیده 8,5 میلیارد تن موز ایریب سوو گه ایلندی. 

شرقی گرینلند ده ایسه اینگ ایسسیق هوا نینگ حاکم بولگن لیگی بیلدیریلدی.  جنوب دن کیلگن ایسسیق هوا سببلی حرارت درجه سی نینگ 19,8 ایکن لیگی معلوم قیلیندی. 

دنمارک تامانیدن بیریلگن معلوماتگه کوره, جون آیی دن بیری گریلند ده 100 میلیارد تن دن آرتیق موز ایریب سوو گه ایلنگن.  ایریگن موز لرنینگ سوو بولیب اوقیانوس گه قوشیلیشی دینگیزده سوو سویه سی نینگ یوکسلیب کیتیشی گه سبب بولماقده.علاقه لی ینگی لیکلر