میانمارده حربی اوچاق قولب توشدی

عاقبتده اونلب کیشی جان بیردی

1655239
میانمارده حربی اوچاق قولب توشدی

میانمارده حربی اوچاق نینگ قولب توشیشی عاقبتیده دستلبکی معلوماتگه کوره 13 کیشی حیاتینی یوقاتدی.

مندلای اطفائیه باشقروویدن بیریلگن بیاناتده 16 نفر اردو منسوبی بولگن حربی اوچاق نینگ توناون کونی توش وقتی مندلای ده گی بیر تیمیر فابریکه سی نینگ اوستی گه قولب توشگن لیگی بیلدیریلدی.

عاقبتده دستلبکی معلوماتگه کوره 13 کیشی نینگ حیاتینی یوقاتگن لیگی 16 کیشی نینگ یره لنگن لیگی افاده ایتیلدی.

حادثه نینگ سببی تیکشیریلماقده.علاقه لی ینگی لیکلر