آذربایجان اسیر اوچ ارمنی عسکری نی ارمنستان گه یوباردی

اوشبو عسکر لر تاغلی قاره باغده گی اوروش لرده آذربایجان اردوسی تامانیدن اسیر آلینگن ایدی

1634357
آذربایجان اسیر اوچ ارمنی عسکری نی ارمنستان گه یوباردی

آذربایجان, تاغلی قاره باغده گی اوروش لرده آذربایجان اردوسی تامانیدن اسیر آلینگن 3 نفر ارمنی عسکری نی اوچاق بیلن ارمنستان گه یوباردی. 

اوشبو ارمنی عسکر لری منطقه ده گی روس عنصر لری نینگ قوماندانی رستم مرادوف تامانیدن اریوان گه آلیب کیتیلدی. 

خوددی شوو عسکر لرنینگ آذربایجان اردوسی گه هجوم اویوشتیریش گه تشبث قیلمه گن لیگی یاکه جرم سنله دیگن هر قنده ی بیر حرکت قیلمه گن لیک لری نینگ انیقلنگن لیگی بیلدیریلدی. علاقه لی ینگی لیکلر