اسرائیل ده کوید-19 نینگ ایریم تورلری هم تثبیت ایتیلدی

اینگ کوپ هندوستان توری کوریلماقده

1633352
اسرائیل ده کوید-19 نینگ ایریم تورلری هم تثبیت ایتیلدی

اسرائیل ده ایلک مرته کوید-19 نینگ برازیل و شیلی شکللری تثبیت ایتیلدی.

اسرائیل ساغلیقنی سقلش وزیرلیگی تامانیدن بیریلگن بیاناتده کوید – 19 گه قرشی ایملنگن و چیت ایلدن قیتیب کیلگن 3 کیشیدن 2 ته سیگه برازیل بیرته سیگه شیلی شکللری تثبیت ایتیلگن لیگی بیلدیریلدی.

عین دمده همه سی اسرائیل وطنداشی بولمه گن 19 کیشی گه کوید – 19 نینگ هندوستان شکلی کوریلگن لیگی افاده ایتیلدی.

شونده ی بولیب اسرائیل ده تثبیت ایتیلگن کوید – 19 نینگ هندوستان شکلی 60 ته گه کوتریلگن لیگی معلوم قیلیندی.

اسرائیل ده اوتگن هفته ایملنگن 4 کیشی هم ایچلریده بولگن 41 کیشیده کوید-19 نینگ هندوستان توری تثبیت ایتیلگندی.

نفوسی گه کوره دنیاده اینگ کوپ ایملنگن اولکه بولگن اسرائیل ده سونگگی هفته لرده کوید – 19 کونده لیک واقعه سانی 200 کم بولگن وضعیتده.علاقه لی ینگی لیکلر