میانمارده مظاهره چیلر 6 نفر پولیس نی اولدیردی

منفجره مواد دن فایده له نیب پوسته گه هجوم اویوشتیرگن نمایشچیلر 6 پولیس نی اولدیردی

1614114
میانمارده مظاهره چیلر 6 نفر پولیس نی اولدیردی

میانمارده حربی کودتا گه قرشی ناراضی چیلیک نمایش لری اوتکزیاتگن کیشی لر بیر پوسته گه هجوم اویوشتیردی. اوشبو حادثه عاقبتیده 7 نفر پولیس اولدی. 

ساگینگ ایالتی نینگ تامو شهریده گی بیر پولیس پوسته سی, حربی کودتا گه قرشی ناراضی چیلیک نمایش لری گه اشتراک ایتگن تانگ هو گین ناملی پولیس و اونینگ بیلن بیرگه بولگن نمایشچی لر نینگ هجومی گه دوچ کیلیب قالدی.

منفجره مواد دن فایده له نیب پوسته گه هجوم اویوشتیرگن نمایشچیلر 6 پولیس نی اولدیردی. 

قیسقه بیر مدت کیین توقنه شوو لر گه میانمار اردوسی نینگ اره له شیشی نتیجه سیده گین ناملی پولیس اولدیریلرایکن, توقنه شوو گه اشتراک ایتگن نمایشچی لردن بعضی لری ایسه یره لندی. علاقه لی ینگی لیکلر