فرانسه ده بیر تورک شهردار ایتیب سیلندی

اوشبو تورک مستقل کاندید ایدی

1445335
فرانسه ده بیر تورک شهردار ایتیب سیلندی

فرانسه ده تورک سیاستچی متین یاووز, پاریس ولایتی نینگ شهرلریدن بیری بولگن والنتون شهری نینگ شهرداری ایتیب سیلندی. 

مستقل کاندید صفتیده, فرانسه کمونیست حزبی نینگ کاندیدی لاورینت پریخون بیلن کوره شگن یاووز, سیلاو نینگ رسمی بولمه گن نتیجه سی گه کوره, 52,37 فایز رای کسب ایتگن. 

شونده ی قیلیب یاووز والنتون شهرداری ایتیب سیلنگن. علاقه لی ینگی لیکلر