امریکا قوشمه ایالتلریده چقلاقلرگه قوییلگن آتلر قطاریده محمد آتی 10- اوریننی ایگلله دی

محمد و عالیه آتلری 10 قطارده اورین آلدی

امریکا قوشمه ایالتلریده چقلاقلرگه قوییلگن آتلر قطاریده محمد آتی 10- اوریننی ایگلله دی

 

تمریکا قوشمه ایالتلریده ‘BabbyCanter’ آتیده گی تیکشیروو شرکت نینگ راپوریگه کوره، محمد آتی 2019 – ییلده چقلاقلرگه قوییلگن آتلر قطاریده 10 – اوریننی ایگلله گن.

BabbyCanter، امریکا قوشمه ایالتلری اجتماعی خوفسیزلیک راپورلری چوکاتیده اولکه ده اینگ مشهور آتلرنی تنله گن راپورنی نشر قیلدی.

2019 – ییلیده اینگ کوپ قوییلگن آتلر جکسون، نوئاح، آئیدن، گرائیسون، کدین، لوکس، ایلیاح، اولیور و محمددن عبارت دیر.

مذکور راپورده قیز چقلاقلر بیلن تیگیشلی آتلر هم ترقه تیلدی.

قیزلر آتیده مسلمان آتی بولمیش عالیه آتی هم 10 – قطارده اورین آلدی.

قیز آتلری قطاریده صوفیه، اولویئا، ایما، اوا، آریا، ایزابیلا، امیلیئا، میئا، ریله ی و عالیه آتلری اورین آلگن.  علاقه لی ینگی لیکلر