قزاقستان پایتختی نینگ آتی اوزگره دی

اوشبو خصوصده گی قانون لایحه سی قزاقستان پارلمانی تامانیدن قبول قیلیندی

قزاقستان پایتختی نینگ آتی اوزگره دی

قزاقستان پارلمانی پایتخت آستانه نینگ آتی نینگ نورسلطان اوله راق اوزگرتیریلیشی بوییچه قانون لایحه سی نی قبول قیلدی. 

پارلمان ده قزاقستان جمهوررئیسی قاسم جومرت توکایف نینگ, پایتخت نینگ آتی نینگ نورسلطان اوله راق اوزگرتیریلیشی بوییچه قانون لایحه سی توغریسیده ییغیلیش اوتکزدی.

اوشبو دایره ده پارلمان اعضالری پایتخت نینگ آتی نینگ نورسلطان اوله راق اوزگرتیریلیشی توغریسیده گی مذکور قانون لایحه سی نی قبول قیلدی. 

نورسلطان نظربایف توکایف دن آلدین قزاقستان جمهوررئیسی ایدی. 

توکایف, آنت ایچیش مراسمیده قیلگن معروضه سیده, پایتخت نینگ آتی نینگ نورسلطان اوله راق اوزگرتیریلیشی نی طلب قیلگن ایدی. علاقه لی ینگی لیکلر