بحرین ده مخالف رهبر ابدی قماققه محکوم قیلیندی

اوشبو رهبر نینگ تمیز محکمه سی گه قیلگن اعتراضی هم رد ایتیلدی

1134617
بحرین ده مخالف رهبر ابدی قماققه محکوم قیلیندی

بحرین ده یاپیلگن اوپوزسیون ده گی ملی اسلامی وفاق جمعیتی نینگ عمومی سکرتری علی سلمان ابدی قماققه محکوم قیلیندی. 

قطر فایده سی گه جاسوس لیک دعوا سی بیلن نوامبر آییده ابدی قماققه محکوم قیلینگن علی سلمان نینگ تمیز محکمه سی گه قیلگن اعتراضی هم رد قیلیندی. 

سلمان, 2014 – ییل 28 دسامبر کونی هم کوچ دن فایده له نیب سیاسی رژیم نی اوزگرتیش نی تشویق قیلیش عیبلاوی بیلن 4 ییل قماققه محکوم قیلینگن ایدی. 

اوشبو مخالف رهبر, 2017 – ییلده ایسه قطر فایده سی گه جاسوس لیک داخل ایریم عیبلاو لر بیلن جزا محکمه سی گه یوباریلگن ایدی. 

بحرین عالی جزا محکمه سی 2018- ییل جون آییده سلمان گه برائت بیررایکن, نوامبر آییده عالی استناف محکمه سی محکمه نینگ حکمی نی اوزگرتیب مخالف رهبرنی ابدی قماققه محکوم قیلگن ایدی.

ملی اسلامی وفاق جمعیتی 2016 – ییلده یاپیلگن ایدی. علاقه لی ینگی لیکلر