مالزیده پارتلش یوز بیردی

اونلب کیشی اولیب یره لنگن

1100249
مالزیده پارتلش یوز بیردی

مالزی نینگ سرواواک ایالتیده جایلشگن کوچینگ شهریده گی بیر سودا - ساتیق مرکزیده یوز بیرگن انفجارده 3 کیشی جان بیردی.

محلی مطبوعات نینگ خبر بیریشیچه، توش وقتیده یوز بیرگن پارتلش حادثه سی اوچون منطقه گه ییتیب کیلگن خوفسیزلیک کوچلری بیلن قیدیروو و قوتقروو گروهی اعضالری 3 کیشی نینگ جسدینی چیقریب آلگن.  

خوددی شو حادثه ده بیرته سی وخیم توپلم 18 کیشی نینگ یره لنگن لیگی معلوم قیلیندی.

خوفسیزلیک کوچلری انفجارگه گاز قاچاقی نینگ سبب بولگن لیگینی تخمین ایتیلگن لیگینی ایتماقده لر.علاقه لی ینگی لیکلر