اوروپا نینگ بحرانی

ییلدیریم بایزید عالی بیلیم یورتی سیاست بیلیم لری فاکولته سی نینگ باشلیغی پروفیسر داکتر قدرت بلبل نینگ تورک تیلیده یازگن مقاله سی نینگ اوزبیک تیلیده گی ترجمه سی

اوروپا نینگ بحرانی

اویلَسنگیز چی, اولکه نگیزده بیش مسیحی یاکه یهودی نینگ یاندیریلیب اولدیریلیشی تقدیرده, دنیا اوشبو وضعیتگه قنده ی عکس العمل کورستگن بولر ایدی؟ (میلادی 2017 نچی ییلی اکتوبر آیی نینگ 2 نچی کونیده فرانسه ده عمدی یانغین حادثه سی عاقبتیده 5 مسلمان یانیب جان بیردی. اوشبو 5 کیشی دن اوچ نفری تورک باله لریدن عبارت ایدی). یاکه اولکه نگیز ده گی کلیسا لر گه هر ییل اونلب هجوم اویوشتیریلسه و اوشبو معبد لر یاندیریلسه چی؟ (میلادی 2015 نچی ییلی نینگ سونگگی اوچ آییده آلمانده مسجد لر گه قره ته 24 مراتبه هجوم اویوشتیریلدی. http://gocvakfi.org/almanyada-cami-saldirilari/ ).

البته که هیچ بیر اولکه ده بونده ی حادثه نینگ یوز بیریشی نینگ آرزو ایتیلیشی ممکن ایمس.  بونده ی بیر سئوال نینگ بیریلیشی نینگ اوزی هم انسان نینگ تینچی نی قاچیریب قویه دی.  بیراق اولکه نگیزده بونده ی بیر حادثه نینگ یوز بیریشی امنیت سیزلیک, حق و ایرکین لیک لرنینگ اخلالی و فرقلی حیات طرزلری نینگ تهدید آستیده ایکن لیگی اوله راق بهالنتیریلگن بولر ایدی.  سیز هم اویه لیشینگیزدن باشینگیز نی کوتره آلمس ایدینگیز.  خواطر آلمَنگ. بونده ی حادثه لر سیز نینگ یورتینگیزده ایمس, بلکه اوروپا اولکه لریده یوز بیرماقده.  شوباعث, اوشبو حادثه لر نی نه سیز و نه هم دنیا ایشیتمه گن و کورمه گن وضعیتده!

ارزش لر تولید ایتیاتگن بیر اوروپا

اوروپا یقین اوتمیشگه قدر بونده ی بیر وضعیتده ایمس ایدی.  اینیقسه 2 نچی دنیا اوروشی نینگ اچچیق تجربه لری بیلن, اوز ارا همکارلیک و اورتاق له شیش گه اهمیت بیریاتگن بیر اوروپا دن عبارت ایدی.  خودی منه شوو مثبت مفکوره نینگ اوزی اوروپا بیرلیگی نینگ پیدا بولیشی گه سبب بولدی.  اوروپا بیرلیگی هم خودی منه شوو مثبت مفکوره بیلن اوز ایچی و قالیویرسه منطقه ده, فاشیزم و نازیزم کبی ارقچی حرکت لرنینگ یوق ایتیلیشی, دموکراتیک ارزشلر نینگ تشویق ایتیلیشی و انسان حق لری, حقوق نینگ برترلیگی, اجتماعی و اقتصادی ایرکین لیک لرنینگ رواجلنتیریلیشی کبی ساحه لر بوییچه مهم موفقیت لر قولگه کیریتدی.  حاضرگی کونده اوشبو ارزش لر نی کونساین قولدن بیریاتگن لیگی گه قره مسدن, اوروپا بیرلیگی نینگ یقین اوتمیش گه قدر خودی منه شوو ارزش لر گه قوشگن حصه سی نی هم ایسدن چیقارمس لیک کیره ک.  جورج فریدمن, "اوروپا بحرانی" نامیده گی تحقیقاتی دایره سیده, میلادی 1945 نچی و 1991 نچی ییل لری آره سیده قولگه کیریتیلگن یوتوق لر نینگ, اوروپا نینگ فعالیت لری ایمس, بلکه امریکا قوشمه ایالت لری و روسیه نینگ اوروپا نی تینچ لیککه مجبور قیلیشی بیلن کسب ایتیلگن لیگی نی بیلدیرگن. بیراق, مین بونده ی بیر فکر گه ایگه ایمس من.  اوروپا نینگ اوتمیشدن عبرت آلیب جوده یخشی بیر سیاست تعقیب ایتگن لیگی و منطقه گه مثبت تاثیر قالدیرگن لیگی نی هم ایسدن چیقارمس لیک کیره ک. 

اوز ایچی گه قملیب قالگن, قورققن و تهدید تولید ایتیاتگن بیر اوروپا

افسوس که حاضرگی کونده بونده ی بیر اوروپا موجود ایمس.  کونساین چیت ایللیک لر و مهاجر لر گه قرشی دشمن لیک میزانی نینگ آرتیب باریتگن بیر اوروپا بحث موضوعی ایندی.  فاشیست و نازیست حزب لر کونساین رای میزانی نی آرتیرماقده.  ارقچی حزب لر ایندی قدرت گه اورتاق بولیب آلگن وضعیتده. یخشی نیتلی رهبر لر کونساین کمییب باررایکن, هدفی انیق بولمه گن باشلیق لر نینگ سانی ایسه آرتیب بارماقده.  فرقلی حیات طرزی گه ایگه کیشی لر و اولرنینگ عبادتگاه لری گه قرشی اویوشتیریلیاتگن هجوم لرنینگ حتی خبر لری نینگ هم ترقه تیلمیاتگن لیگی کوزگه تشلنماقده.  آلیب باریلگن تحقیقات لر, مهاجر لرنینگ کونساین اوزلری نینگ چیتلنگن لیک لری نی اویلیاتگن لیک لری نی کورستماقده. 

سیاسی حزب لر, اولکه نینگ وضعیتی نی یخشی لشتیریش اورنیگه, مهاجر لر گه مخالفت سیاست لری نی کون ترتیبی گه کیلتیرماقده.  شونده ی قیلیب خودی منه شونده ی بیر سیاست بیلن قدرت نی قولگه کیریتیش گه انتیلماقده.  اطریش مثالیده بولگن لیگی دیک, بیر حزب "اولکه ده هیچ مهاجر بولمه سین" سیاستی بیلن اقتدار گه کیلیش امکانیتی گه ایگه بولماقده.  تورکیه بیلن سالشتیریلیشی تقدیرده اطریش نینگ مهاجر تهدیدی نینگ بیر فایز هم ایمس لیگی گه قره گنده, اوروپا نینگ قنچه لیک قورقاق بیر وضعیتگه کیلیب قالگن لیگی نی یققال کوریش ممکن (تورکیه نینگ ده گی 3,5 میلیون مهاجر نینگ بیر فایزی 35 کیشی دن عبارت بوله دی). 

حقیقت لر اوز اهمیتی نی قولدن بیرماقده

اولکه لرنینگ ایریم پیت لرده بونده ی قیین چیلیک لر گه دوچ کیلیب قالیش لری ممکن.  بونده ی وضعیت لرده یخشی نیتلی رهبر لر نینگ معقول سیاست لر بیلن اوشبو قیین چیلیک لر نینگ ینه ده چقورلشتیریب کیتیشی گه توسیق بولیشی ضروری.  باشقه چه قیلیب ایتگنده اوز اولکه لری نی بحراندن قوتقریش لری کیره ک.

بیراق, مهاجر لر, مسلمان لر و تورک لر گه کورسه تیاتگن عکس العمل لری و اولر نی عیبلیاتگن لیک لری گه قره گنده, اوروپا نینگ عقلی نی یوقاتیب قویگن لیگی نی ایسله تیب اوتیشی میز ممکن.  تقریباً حقیقت لر و اوزیگه ایشانچی نی قولدن بیریب قویگن بیر اوروپا کوریب تورگن وضعیتده میز.  بونده ی بیر وضعیتدن قوتیلیش اوچون آلیب باریاتگن فعالیت لری ییترلیک ایمس دیک کورینماقده.

اوروپا نینگ مسئله بوییچه مهاجر لر نی عیبله مسلیگی کیره ک

اوشبو وضعیت اساساً اوروپا نینگ بحرانیدن عبارت.  مهاجر لر, مسلمانلر و تورک لر اوزاق ییل لردن بیری اوروپا ده یشه ماقده. حاضرگی کونده سانی آرتیب کیتگن ایمس.  مهاجر لر حیات طرزی نی اونچه لیک اوزگرتگن ایمس البته که.  اوروپا, اورتاق ارزش لر گه اهمیت بیرگن پیتده اوشبو جمعیت لر باره سیده مثبت فکر گه ایگه ایکن, حاضرگی کونده اوشبو کیشی لر نی چیتلَیتگن لیگی مسئله نینگ اوروپا نینگ اوزیدن منشا آلیاتگن لیگی نی کورستماقده.  بحران نینگ اساسی نینگ, اوروپاده یوز بیریاتگن اقتصادی قیین چیلیک لر, جهانی لشیش نینگ ییترلیک مقیاسده فایده سی نینگ بولمه گن لیگی و اوروپا نینگ اکثریتچی بیر اوتمیش گه ایگه ایمس لیگی دن کیلیب چیقیاتگن لیگی نی ایسله تیب اوتیشی میز ممکن. 

اوروپا, ایککینچی دنیا اوروشی آلدی دن هم خودی منه شونده ی بیر بحران گه دوچ کیلیب قالگن ایدی.  قیین چیلیک لری سببلی اوز ایچیده گی بحران نی کوره آلمیاتگن اوروپا, اساسی معما نینگ یهودی لر دن عبارت ایکن لیگی نی بیلدیره باشله گن ایدی.  فرقلی لیق لر دن قورققن و تهدید میزانی نینگ آرتیب کیتگن لیگی نی بیلدیریاتگن اوروپا, اوز بحرانی بوییچه یهودی لر نی عیبلش نی ترجیح ایتدی.  یهودی لر گه قرشی قیلینگن ایش لر آرتیدن اوروپا نینگ ایککینچی دنیا اوروشی بیلن اوزی, منطقه سی و دنیا نی جوده کتته قیین چیلیککه دوچ قیلیب قویگن لیگی بحران نینگ یهودی لر بیلن علاقه لی ایمس لیگی نی یققال کورسه تیب بیردی.  بیراق, اوروپا نینگ اوز عیبی نی کوره آلمس لیگی دنیا نی کتته قیین چیلیککه دوچ قیلیب قویدی. 

حاضرگی کونده هم اوروپا مهاجر لر و مسلمان لر باره سیده بحث ایتیب کیله جگی توغریسیده باش قاتیرماقده.  شونده ی قیلیب مسلمان لر و مهاجر لر نینگ ایرکین لیک لری نی چیکلاوچی سیاست آلیب باریلماقده اوروپاده.  عینی دمده, اولر نینگ حیات طرز لری و عبادتگاه لری گه قره تیلگن هجوم لر گه اهمیت بیریلمیاتگن لیگی کورینماقده.  اوروپا لیک آیدین لر و دولت مقام لری نینگ ینه بیر مرته آلدینگی تاریخی ینگلیشلیق لر نی قیلمس لیک لری اوچون مسئله بیلن علاقه لی حقیقت لر گه اهمیت بیریش لری کیره ک. 

اوروپا نینگ اوشبو بحران نی ییچه آلیشی ممکن می؟ اوشبو مسئله نینگ ییچیلیشی اوچون بیرینچی دن بحران گه مهاجر لر, مسلمان لر یاکه تورک لرنینگ سبب بولمه گن لیگی و اوز بحران لریدن عبارت ایکن لیگی نی درک ایتیش لری ضروری.  اوروپا نینگ اوز بحرانی نی ییچه آلیشی بوییچه اونچه لیک امیدلی ایمس من.  بیراق, اوشبو موضوع نینگ باشقه بیر مقاله آرقه لی بهالنتیریلیشی کیره ک.         

 ییلدیریم بایزید عالی بیلیم یورتی سیاست بیلیم لری فاکولته سی نینگ باشلیغی پروفیسر داکتر قدرت بلبل نینگ اوشبو خصوصده گی فکر و ملاحظه لری نی حضورینگیز گه تقدیم ایتدیک عزیز دوست لر. علاقه لی ینگی لیکلر