امریکا قوشمه ایالتلریده کارگو واسطه سی فضا گه یوباریلدی

اوشبو واسطه فلوریدا ده گی مرکز دن یوباریلگن

1960063
امریکا قوشمه ایالتلریده کارگو واسطه سی فضا گه یوباریلدی

امریکا نینگ اسپس ایکس شرکتی گه عاید دراگن ناملی کارگو واسطه سی 27- وظیفه سی اوچون فلویدا ده گی مرکز دن فضا گه یوباریلدی. 

خلق ارا فضا استیشنی گه کارگو آلیب باریاتگن دراگن کپسولی, امریکا قوشمه ایالتلری ملی هواچیلیک و فضا اداره سی (ناسا) نینگ فلوریدا ده گی مرکزی دن فالکون 9 راکتی بیلن فضا گه یوباریلگن. 

اوشبو کارگو واسطه سی نینگ فضا گه یوباریلیش جریانی ناسا نینگ انترنت سایتی آرقه لی جانلی اوله راق نشر ایتیلدی. 

خوددی شوو کپسول, 3 تن لیک غذا, لابراتوار موادی و تجهیزات بیلن فضانورد لرنینگ اولیه ضرورت لرینی تشیماقده. 

اسپیس ایکس, جاری آی نینگ باشیده 6 آیلیک ناسا وظیفه سی دایره سیده خلق ارا فضا استیشنی گه تورت نفر فضانورد یوبارگن ایدی.علاقه لی ینگی لیکلر