دیجیتال چاغده تکنالوژی تیلی

باله لری نینگ انترنت ده نیمه لر قیلیاتگن لیک لری نی کوزه ته آلیش اوچون آته- آنه لرنینگ تکنالوژی تیلی نی بیلیش لری توصیه ایتیلماقده

1910178
دیجیتال چاغده تکنالوژی تیلی

دیجیتال چاغده تکنالوژی تیلی

انترنت انسان لرنینگ حیاتیده کینگ قولاچ یاییب بارماقده. اوشبو وضعیت ایسه ینگی بیر تکنالوژی تیلی نینگ هم پیدا بولیشی سبب بولماقده.  ینگی چاغده دی ایم آرقه لی اوچره شماقده کبی تکنالوژیک تیلدن فایده له نیلماقده.  ینگی نسل نینگ تکنالوژی تیلی نی آته- آنه لرنینگ توشینمس لیگی ممکن. 

آته- آنه لر گه بونده ی سوز لر ایتیلگنده اولر, "بونی آلدین ایشیتمه گن ایدیم" و "بو کلمه نی بیرینچی مرته ایشتیبمن" کبی جمله لر بیلن جواب قیترماقده. 

انسان لر نینگ یاشی یاش لر گه کوره کوپه یگن سری تکنالوژیک تیل نی توشینیش میزانی هم اوشبو پیمانه ده کمه یه دی.  حتی بعضی آته- آنه لر باله لری نینگ استفاده قیلیاتگن انترنت سایت لری نینگ آت لری نی هم بیلمه یدی.  فیسبوک, انستاگرام و تویتر دیگن گپ لرنی هیچ ایشیتمه گن لیگی نی بیلدیریاتگن آته- آنه لر هم موجود. 

باله لری نینگ انترنت ده نیمه لر قیلیاتگن لیک لری نی کوزه ته آلیش اوچون آته- آنه لرنینگ تکنالوژی تیلی نی بیلیش لری توصیه ایتیلماقده. 

اجتماعی ترماق و دیجیتال خوفسیزلیک تعلیم مرکزی باشلیغی نینگ اورینباسری داکتر لوانت اممونگیل عایله لر گه قوییده گیچه چقیریق بیردی:

"دیجیتال چاغده باله لرنینگ فایده له نیاتگن تیل نی اینگ یخشی اولردن اورگه نیشی میز ممکن. اولر بیلن بیرگه بو تیل نی اورگه نیشی میز اولر گه اهمیت بیرگن لیگی میز و اولرنینگ یانیده ایکن لیگی میز نی حس ایتتیره دی".

خوب, باله لر تامانیدن استفاده ایتیلیاتگن اوشبو تیل نی توشینیش نینگ عایله لر گه نیمه فایده سی بوله دی؟

داکتر لوانت اممونگیل, "اولر بیلن یخشی بیر مناسبت قوره آلیش اوچون اوشبو تیل نی اورگه نیب آلیشی میز کیره ک.  اولر بیلن ارتباطی میز نینگ بوتونله ی کیسیلیب قالمس لیگی اوچون بونی بیلیشی میز شرط" دییه قید ایتدی. 

متخصص لر اوشبو مناسبت لرنینگ عینی دمده عایله ایچیده گی علاقه لرنی هم کوچه یتیره دیگن لیگی نی بیلدیرماقده. علاقه لی ینگی لیکلر