کوکده یولدوز لر اورنیگه ستلایت لرنی کوره میز می؟

ستلایت تکنالوژی سی نینگ رواجله نیشی بیلن, ینگی بیر معما پیدا بولدی؛ ستلایت افلاسلیگی

1895054
کوکده یولدوز لر اورنیگه ستلایت لرنی کوره میز می؟

کوکده یولدوز لر اورنیگه ستلایت لرنی کوره میز می؟

دنیا نفوسی آرتیب شهر لر کینگَیگن سری پیدا بولیاتگن معما لردن بیری یاروغلیک افلاس لیگی دن عبارت. یاروغلیک افلاسلیگی بیلن بیرگه کوکده گی پارلاق لیک هم آرتدی.  نتیجه ده اینیقسه جوده کتته شهر لرده پارلاق یولدوز لر, یقین بیر نیچه سیاره و آی دن تشقری کوکده کوز بیلن کورینه آله دیگن بیر نرسه قالمه دی. 

بونده ی بیر وضعیتده اینیقسه ستلایت تکنالوژی سی نینگ رواجله نیشی و دولت اداره لری دن تشقری خصوصی سکتور نینگ هم اوشبو ساحه گه کیریشی بیلن, ینگی بیر معما پیدا بولدی. بو ایسه ستلایت افلاسلیگی دن عبارت. 

اسپوتنیک 1 دن حاضرگی کونگه چه

دنیا تیگره گی گه حاضرگی کونگه قدر یوباریلگن ستلایت سانی 11 مینگ و محور ده ایله نیاتگن ستلایت سانی ایسه 7 مینگ دن آشدی. 

خوددی شوو ستلایت لرنینگ 4 مینگ ته سی فعال.  باشقه لری ایسه بوزیلیب قالگن بیر نرسه صفتیده توشیریلیش نی کوتماقده یاکه آشقال اوله راق فضاده ترک ایتیلگن وضعیتده. 

میلادی 1957- ییلده سابق سویت اتفاقی اسپوتنیک 1 ستلایتی نی فضا گه یوباردی.  اوشبو ستلایت آرتیدن مینگلب ستلایت یوباریلدی.  خوددی شوو ستلایت لر علمی تدقیقات, هواشناسلیک, مخابرات و حربی مقصد لر بیلن فضا گه یوباریلگن.  حاضرگی کونده دنیا نینگ تیگره گیده امریکا قوشمه ایالتلری نینگ 2 مینگ 27, چین نینگ 224, انگلستان نینگ 129, روسیه نینگ 83 و جاپان نینگ ایسه 82 ستلایتی موجود. 

استروئید لرنی کوزه تیش و صورتگه آلیش

ستلایت لرنینگ اینگ کوپ تاثیر قالدیرگن ایکّی ساحه استروئید نی کوزه تیش و کوک نی صورتگه آلیش دن عبارت.  اینیقسه کوک نی کوزه تیش گه قیزیقیاتگن کیشی لر, ییر گه یقین ستلایت لردن قیینلماقده. اوشبو خصوصده تدبیر آلیش مقصدی بیلن ستلایت لرنینگ اوتیش وقتی نی کورسه تیاتگن کمپیوتر پروگرام لری, انترنت سایت لری و موبائل پروگرام لری موجود. 

لیکن ستلایت سانی نینگ آرتیب باریاتگن لیگی سببلی اوشبو معما گه ییچیم یولی تاپیلمیپدی.  ایلان ماسک نینگ "ستارلینک" پروژه سی دایره سیده دنیا نی قمره یدیگن انترنت خدمتی اوچون مینگلب ستلایت نینگ دنیا تیگره گی گه جایلشتیریلیشی ریجه لنماقده. 

کوزه توو لر گه تاثیر قالدیرماقده

یقین مسافه ده گی ستلایت لر علمی تدقیقات لر گه تاثیر قالدیرماقده. تورکیه نینگ ارضروم ولایتیده قوریلیش ایش لری دوام ایتیاتگن 4 مترلیک کتته تلسکوپ کبی مهم تلسکوپ لر بیلن هم کوک دواملی روشده کوزه تیلماقده.  اوشبو کوزه توو لر نینگ بیر بولیمی استروئید لر گه قره تیلگن وضعیتده.  دنیا نینگ فرقلی جای لریده, اینیقسه تانگ آتمسدن آلدین دنیا گه یقین کیچیک استروئید لر تیکشیریلیب محور لری حسابلنماقده. 

استروئید نینگ دنیا یقینیدن اوته دیگن لیگی یاکه اوتمه یدیگن لیگی اوشبو کوزه توو لر نتیجه سیده انیقله نه دی.  بیراق دنیا گه یقین ستلایت لر خوددی شوو کوزه توو لر گه منفی تاثیر قالدیرماقده.  امریکا قوشمه ایالتلری فضا و هواچیلیک اداره سی (ناسا) اوشبو مقصد بیلن سیاره مدافعه کوردیناسیون دفتری قورگن ایدی. 

پیدا بولگن اوشبو ینگی معما لر گه خلق ارا مقیاسده بیر ییچیم یولی تاپیش بوییچه فعالیت لر دوام ایتماقده. علاقه لی ینگی لیکلر