تورکیه ده جیوترمال ایسسیق خانه لر حقیده قیسقه معلومات

تورکیه جیوترمال ایسسیق خانه ساحه سی بوییچه دنیا ده بیشینچی اورین نی ایگلله ماقده

1892140
تورکیه ده جیوترمال ایسسیق خانه لر حقیده قیسقه معلومات

تورکیه ده جیوترمال ایسسیق خانه لر حقیده قیسقه معلومات

اوسیملیک لر نینگ ییتیشتیریلیشی بوییچه اینگ مهم عنصرلردن بیری ایسسیق لیک درجه سی نینگ ییترلی بولیشی دن عبارت.  اوته مهم رول گه ایگه ایسسیق لیک درجه سی نینگ عیارله نیشی اوچون اینیقسه جنوبی چیزیق ده ایسسیق خانه لر دن استفاده ایتیلماقده.  ایسسیق خانه لرده اویغون ایسسیق لیک درجه سی نی تامین ایته آلیش اوچون یاقیلغی و ایسیتیش تیزیم لری نینگ موجود بولیشی کیره ک. بونینگ ایسه ایسسیق خانه ایگه لری نی مادی جهت دن قیین چیلیککه دوچ قیلیب قویشی ممکن.

جیوترمال منبع لر دن فایده له نیب ایسسیق خانه لر نی ایسیتیش مادی جهتی دن انچه ارزان گه کیلماقده.  حتی ایسسیق لیک نینگ ییل دوامیده اوسیملیک لرنی ییتیشتیریش اوچون اویغون بولمه گن منطقه لرده هم, جیوترمال منبع لردن فایده له نیب ایکینچلیک نی هر ییل 11 آی دوام ایتتیریش ممکن.

جیوترمال ایسسیق خانه چیلیک بوییچه موفق بولیش اوچون بیرینچی نوبتده کیره کلی بولگن نرسه جیوترمال منبع دن عبارت.  تورکیه ایسه اوشبو جهت دن آلیب قره گنده بای بیر اولکه. اوشبو انرژی ظرفیتی دن زراعت ساحه سیده استفاده ایتیش, تورکیه نی جیوترمال تولیدات بوییچه یوتوقلی بیر اولکه گه ایلنتیریب قویه دی. 

تورکیه جیوترمال ایسسیق خانه ساحه سی بوییچه دنیا ده بیشینچی اورین نی ایگلله ماقده

تورکیه جیوترمال اویوشمه سی تامانیدن بیریلگن معلومات گه کوره, میلادی 2022 ییلدن باشلب تورکیه جیوترمال ایسسیق خانه ساحه سی بوییچه دنیا ده بیشینچی اورین نی ایگلله ماقده.  حتی جیوترمال اولکه سی بولمه گن اولکه لر هم جیوترمال امکان لر تاپیب ایسسیق خانه لر قوریش گه انتیلماقده.  تورکیه ده جیوترمال ایسسیق خانه لر 2646 جریب دن آرتیق بیر ساحه نی تشکیل ایتماقده. 

تورکیه ده جیوترمال منبع لری و استفاده ساحه لری

تورکیه جیوترمال امکانیت لر جهتی دن دنیا ده تورتینچی و اوروپا ده ایسه ایکّینچی اورین نی ایگلله ماقده. 

موجود جیوترمال انرژی ظرفیتی 2 مینگ 880 میگاوات دن عبارت. 

جیوترمال منبع ظرفیتی 15 مینگ جریب لیک ایسسیق خانه نی ایسسیق قیلیش قابلیتی گه ایگه. 

جیوترمال انرژی بیلن ایسیتیلیاتگن ایسسیق خانه لر ایسه 2646 جریب دن آرتیق.

تورکیه ده اینگ کوپ اوی لر, ایسسیق خانه لر و هوتل لر کبی جای لرده جیوترمال انرژی دن فایده له نیلماقده. 

تورکیه ده جیوترمال انرژی دن ایسسیق خانه لرده اینگ کوپ اژه, ایچکی انادولو و جنوبشرقی انادولو منطقه لریده استفاده ایتیلماقده. 

جیوترمال ایسسیق خانه لرده ییتیشتیریلیاتگن اوسیملیک لر نینگ سبزه (92 فایز), میوه (7 فایز) و بیزه ک اوسیملیک لری (1 فایز) دن عبارت. علاقه لی ینگی لیکلر