ربات کودلش حقیده قیسقه معلومات

ربات کودلش نی اورگنمسدن آلدین ربات لر حقیده معلومات ایگه سی بولیشی میز کیره ک

1881762
ربات کودلش حقیده قیسقه معلومات

ربات کودلش حقیده قیسقه معلومات

کتته تکنالوژی شرکتی دن عبارت اپل نینگ اساسچی اورتاق لری دن بیری و باشلیغی بولیب 56 یاشده وفات ایتگن میلیاردر ستیف جوبز, ربات کودلش حقیده نیمه دیگن بیله سیز می؟

او, بو حقده شونده ی دیگن, "مینیمچه همه نینگ کمپیوتر پروگراملش نی اورگه نیشی کیره ک.  زیرا بو انسان گه قنده ی اویله ش کیره ک ایکن لیگی نی اورگه تیب بیره دی.  مین کمپیوتر بیلیمی نی اجتماعی بیر بیلیم اوله راق بهالنتیرماقده من"

ربات کودلش نی اورگنمسدن آلدین ربات لر حقیده معلومات ایگه سی بولیشی میز کیره ک. 

قیسقه قیلیب ایتگنده, ربات لر سنسور لر آرقه لی ایش بجره دیگن بیر ماشین دن عبارت.

ایندی ربات لر ایش لرنی آسان لشتیرماقده.  میلادی 2017- ییلده ایشلب چیقاریلگن صوفیه ناملی ربات ایلک "انسان بولمه گن کیشی" عنوانی گه ایگه بولدی.  صوفیه نینگ اوشبو موفقیتی البته که یوتوقلی بیر کودلش جریانی گه باغلیق. 

کودلش ایش لری کیچیک یاشده باشله سه پرابلم ییچیش و انالیز استعدادی تیز رواجله نه دی.  مکتب گه باشله مسدن آلدین باله لر گه اوشبو حقده معلومات بیریشی میز ممکن.  زیرا اوشبو یاش لرده باله لر کودلش نینگ اساساتی نی اورگنگنده ینگی بیر دنیا نینگ ایشیگی نی آچگن بوله دی. 

اوشبو جهت دن آلیب قره گنده ایندی سوادخوانلیک نی اورگه نیاتگن پیتده باله لر گه کودلش نی اورگه تیش جوده یخشی بوله دی. 

ربات کودلش باله لرگه نیمه لرنی اورگه ته دی؟

ربات کودلش نی اورگنگن باله لر کوچلی بیر شکلده تنقیدی اویلش داخل کوپلب امکانیت لر گه ایگه بولیب قاله دی.  کودلش نینگ اساسی نینگ پرابلم ییچیش دن عبارت ایکن لیگی سببلی باله لرنینگ باشقه درس لری نی یخشی توشینیب آلیشی بوییچه هم فایده لی بوله دی.

بیر ایش نی قیلمسدن آلدین پلانلش الگوریتم دیب ناملنماقده.  یعنی هدفی میز گه نایل بولیش اوچون قیلینگن برچه تیارگرلیک لرنینگ آتی الگوریتم دن عبارت. 

کمپیوتر بیلیمی نی اورگه نیب آلیش نینگ اینگ یخشی یوللری دن بیری اوینلشتیریش فعالیت لری بیلن تیگره گی میزده گی نرسه لردن فایده له نیب کیشی نینگ قیزیقیشی نی آرتیریش دن عبارت. 

عموماً آلیب قره گنده مکتب گه باشله مه گن بیر باله گه اوشبو میتود دن فایده له نیلیب ربات کودلش اورگه تیله دی.    

شونده ی قیلیب باله لر اوین قیلیشیب معما لرنی ییچیش قابلیتی گه ایگه بولیب قاله دی. 

عایله لرده, باله لرنینگ نیچه یاشده ربات کودلش نی اورگه نیشی کیره ک ایکن لیگی و بونینگ باله لر گه قنده ی فایده سی بوله دیگن لیگی حقیده سئوال توغیلماقده.

فرقلی باله لر گه کوره اوشبو سئوال گه جواب قیتریش ممکن.  بعضی باله لر گه 6 یاشده اورگه تیش ممکن ایکن, ایریم باله لرنینگ ایسه 8 یاکه 9 یاشیده ربات کودلش گه باشله شی اویغون بوله دی.علاقه لی ینگی لیکلر