بیل گیتس کیمه سی بیلن تورکیه گه کیلدی

گیتس نینگ تورکیه نینگ موغلا ولایتی گه کیلگن لیگی بیلدیریلدی

1725880
بیل گیتس کیمه سی بیلن تورکیه گه کیلدی

تکنالوژی شرکتی مایکروسافت نینگ اساسچی سی بیل گیتس "Lana" ناملی لوکس کیمه سی بیلن تورکیه نینگ موغلا ولایتی فتحیه تومنی گه کیلدی. 

بیل گیتس نینگ اوشبو کیمه سی 107 متر اوزونلیک و 16 متر کینگیش لیککه ایگه. 

خوددی شوو لوکس کیمه ده سپورت سالونی, حوض و کیمه حرکتی تاثیری نی آزه لتووچی میکانیزم کبی امکانیت لر موجود.    علاقه لی ینگی لیکلر