استرس ساچ نینگ توکیلیشی گه سبب بوله دی

اوشبو توغریده هاروارد عالی بیلیم یورتیده علمی تحقیقات عملگه آشیریلدی

1613073
استرس ساچ نینگ توکیلیشی گه سبب بوله دی

کرونیک استرس باعث ساچ نینگ توکیلیشی نینگ سببی انیقلندی. 

هاروارد عالی بیلیم یورتیده عملگه آشیریلگن علمی تحقیقاتده سیچقانلرده کرونیک استرس نینگ ساچ ایلدیزی گه تاثیری تیکشیریلدی. 

کرونیک استرس جریانیده ساچ فولیکولی ایلدیز حجره لری نینگ دم آلیش وضعیتی گه اوته دیگن لیگی, شونده ی قیلیب بوزیلگن ساچ نینگ توکیله دیگن لیگی انیقلندی. 

علمی تحقیقات تیمی نینگ باشلیغی یا- چی سو, "بو علمی تحقیقات بیلن اصلی گه قره گنده استرس نینگ ایلدیز حجره فعالیتی نی کیچیکتیرگن لیگی و ساچ فولیکولی ایلدیز حجره لری نینگ, توقیمه لر نی جانلنتیریش تیزلیگی نی توبدن اوزگرتگن لیگی نی کوردیک" دییه قید ایتدی. علاقه لی ینگی لیکلر