افغانستان ده امریکا نینگ عسکری اوچاغی قولب توشدی

اوشبو حادثه افغانستان نینگ غزنی ولایتیده یوز بیردی

افغانستان ده امریکا نینگ عسکری اوچاغی قولب توشدی

افغانستان نینگ غزنی ولایتیده امریکا قوشمه ایالتلری گه عاید عسکری طیاره نینگ قولب توشگن لیگی بیلن علاقه لی تیرگاو دوام ایتماقده. 

امریکا اردوسی, دوشنبه کونی افغانستان ده قولب توشگن طیاره نینگ امریکا اردوسی گه عاید عسکری بیر اوچاق دن عبارت ایکن لیگی نی تائید ایتدی. 

بیراق, اوشبو طیاره نینگ اوریب توشیریلگن لیگی بیلن علاقه لی هیچ قنده ی بیر اشارت نینگ موجود ایمس لیگی بیلدیریلدی. 

افغانستان ده گی امریکا کوچ لری نینگ سوزچیسی اوشبو طیاره نینگ قنده ی قولب توشگن لیگی نینگ تیکشیریلیاتگن لیگی نی معلوم قیلدی. 

کوزه تیش اوچون استفاده ایتیلیاتگن اوشبو طیاره غزنی ولایتیده طالبان نینگ کنترولی ده گی ده یک منطقه سیده قولب توشدی. 

طالبان, اوشبو طیاره نی اوریب توشیرگن لیگی و ایچیده گی امریکالیک عسکر لرنینگ اولگن لیگی نی بیلدیرگن ایدی. علاقه لی ینگی لیکلر