امریکا قوشمه ایالتلریده کیچیک طیاره قولب توشدی

اوشبو حادثه عاقبتیده 3 کیشی جان بیردی

امریکا قوشمه ایالتلریده کیچیک طیاره قولب توشدی

امریکا قوشمه ایالت لری نینگ تکزاس ایالتیده کیچیک بیر طیاره نینگ قولب توشیشی عاقبتیده 3 کیشی هلاک بولدی. 

تکزاس ده هوستون شهریدن بورن شهری گه کیتیش اوچون اوچگن بیر اوچاق نینگ ماشینی بوزیلگن.

 شوباعث اوشبو اوچاق نینگ تکزاس خلق ارا هوا قونلغه سی گه باریب قونیشی طلب قیلینگن. 

بیراق, اوچاق قونیش گه حرکت قیلیاتگن پیتده هوا قونلغه سی نینگ غربیده گی بیر منطقه گه قولب توشدی.

اوشبو حادثه عاقبتیده 3 کیشی هلاکتگه اوچره دی. علاقه لی ینگی لیکلر