تورکیه دن بورسیه آله دیگن کیشی لر قنده ی امکانیت لر گه ایگه بوله دی؟

تورکیه بورسیه لری حقیده قیسقه معلومات

تورکیه دن بورسیه آله دیگن کیشی لر قنده ی امکانیت لر گه ایگه بوله دی؟

اوتگن هفته ده چیت ایللرده گی تورک لر و قرینداش جمعیت لر اداره سی نینگ اینگ مهم پروژه لری دن بیری بولگن "تورکیه بورسیه لری" باره سیده معلومات بیرگن ایدیک. اوشبو دایره ده مذکور بورسیه لر نینگ پروسه سی و قیسی معیار لر گه کوره اوقووچی لر گه بورسیه بیریله دیگن لیگی توغریسیده سوز یوریتگن ایدی. بوگون ایسه اوشبو بورسیه لرنینگ نیمه لرنی قمره گن لیگی و تور لری حقیده معلومات بیریب, چیت ایللرده گی تورک لر و قرینداش جمعیت لر اداره سی حقیده گی بحثی میز نی اداققه ییتیشتیره میز. 

بورسیه لرنینگ جزئیاتی

اوشبو بورسیه لر نیمه لرنی قمره ماقده؟

1. مدد معاش

لیسانس سویه سیده اوقیدیگن کیشی لرگه آیده 700 تورک لیره سی بیریله دی

ماستری سویه سیده اوقیدیگن اوقووچی لر گه آیده 950 تورک لیره سی بیریله دی

دوکتورا سویه سیده اوقیدیگن کیشی لر گه آیده 1400 تورک لیره سی بیریله دی

تحقیقات بورسیه لری گه ایگه کیشی لر گه آیده 3000 تورک لیره سی بیریله دی

تورک تیلی نی اورگه نیش بوییچه یاز موسمی پروگرامیده گی کیشی لر گه آیده 500 تورک لیره سی بیریله دی

تورک تیلی پروگرامی نی تعقیب قیله دیگن دولت مامور لری و اکادمسین لر گه آیده 2000 تورک لیره سی بیریله دی

ایسله تیب اوتیش کیره ک:

تحقیقات بورسیه لری فقط گینه آیلیک مدد معاش نی قمره ماقده

تورک تیلی پروگرام لری آیلیک مدد معاش, لیلیه, ساغلیق بیمه سی, اجتماعی و فرهنگی فعالیت لر نی قمره ماقده

دولت مامور لری و اکادمسین لرنینگ تورک تیلی پروگرام لری, آیلیک مدد معاش, لیلیه, ترانسپورت مصرف لری, اجتماعی و فرهنگی فعالیت لر نی قمره ماقده

 

لیسانس و فوق لیسان بورسیه لری؛ آیلیک مدد معاش دن تشقری

2. اوقیش مصرف لری

3. بیر مرته باریب کیلیش اوچون اوچاق تکتی

4. ساغلیق بیمه سی

5. لیلیه

6. بیر ییللیک تورک تیلی درسی نی هم قمره ماقده. 

بورسیه لرنینگ بیریلیش مدتی قوییده گیچه؛

لیسانس سویه سیده: بیر ییللیک تورک تیلی درسی و 4 الی 6 ییل لیک تحصیل بورسیه سی

ماستری سویه سیده: بیر ییللیک تورک تیلی درسی و 2 ییل لیک تحصیل بورسیه سی

دوکتورا سویه سیده: 1 ییللیک تورک تیلی درسی و 4 ییللیک تحصیل بورسیه سی

تحقیقات سویه سیده: 3 الی 12 آیلیک تحقیقات بورسیه سی

یاز موسمی تورک تیلی پروگرامی: 2 آیلیک بورسیه

دولت مامور لری و اکادمسین لر اوچون تورک تیلی پروگرامی: 8 الی 10 آیلیک بورسیه

لیسانس بورسیه لری

لیسانس بورسیه لری, لیسانس سویه سیده اوقیماقچی بولگن کیشی لر گه بیریلماقده.  برچه ساحه لر بوییچه لیسانس سویه سیده اوقیماقچی بولگن یاش لر اوشبو بورسیه لر اوچون مراجعه قیلیش امکانیتی گه ایگه.  موجود عالی بیلیم یورت لری و بولیم لرنی چیت ایللرده گی تورک لر و قرینداش جمعیت لر اداره سی نینگ انترنت سایتی آرقه لی کوریشینگیز ممکن. 

ماستری و دوکتورا بورسیه لری

تورکیه نینگ اینگ کتته عالی بیلیم لری نینگ فرقلی بولیم لریده ماستری و دوکتورا پروگرام لری دایره سیده هم اوقیش امکانیت لری موجود.  خوددی شوو ساحه بوییچه موجود امکانیت لرنی هم چیت ایللرده گی تورک لر و قرینداش جمعیت لر اداره سی انترنت سایتی آرقه لی کوریشینگیز ممکن. علاقه لی ینگی لیکلر