آسترالیاده پارلمان نینگ کمیپوتر سیستمی سایبر هجوم گه اوچره دی

خوددی شوو حادثه آرتیدن پارلمان کمپیوتر لری پسورد لری نینگ اوزگرتیریلگن لیگی بیلدیریلدی

آسترالیاده پارلمان نینگ کمیپوتر سیستمی سایبر هجوم گه اوچره دی

آسترالیا پارلمانی نینگ کمپیوتر سیستمی گه قره ته سایبر هجوم اویوشتیریلدی. 

پارلمان مسئول لری بیرگن یازمه بیاناتیده, کیم ایکن لیک لری انیقلنمه گن کمپیوتر هکر لری نینگ پارلمان نینگ کمپیوتر سیستمی گه کیریش گه تشبث قیلگن لیگی نی بیلدیردی. 

مسئول لر, خوددی شوو حادثه آرتیدن پارلمان کمپیوتر لری پسورد لری نینگ اوزگرتیریلگن لیگی نی معلوم قیلدی.

پارلمان کمپیوتر لریده گی معلومات لرنینگ اوغیرلنگن لیگی یاکه اوغیرلنمه گن لیگی توغریسیده انیق دلیل لرنینگ موجود ایمس لیگی معلوم قیلینگن بیاناتده, اوشبو حادثه بیلن علاقه لی تیرگاو باشله تیلگن لیگی بیلدیریلدی. علاقه لی ینگی لیکلر