سعودی عربستان فضا گه ایککی ستلایت یوباردی

اوشبو ستلایت لرنینگ کوزه توو ستلایت لریدن عبارت ایکن لیگی بیلدیریلدی

1102478
سعودی عربستان فضا گه ایککی ستلایت یوباردی

سعودی عربستان ایلغار تکنالوژی بیلن شفاف عکس لر آلیش اوچون فضاگه ایککی کوزه توو ستلایتی یوباردی. 

سعودی عربستان تامانیدن بیریلگن بیاناتگه کوره, "سعودی سات 5 ای" و "سعودی سات 5 بی" اسمی گه ایگه اوشبو ستلایت لر چینده گی جیوقیوانگ مرکزیدن فضا گه یوباریلگن. 

پادشاه عبدالعزیز بیلیم و تکنالوژی مرکزی باشلیغی تُرکی بن سعود بن محمد, اوشبو ستلایت لر آرقه لی شفاف عکس لرنینگ آلینیشی نینگ هدف قیلینگن لیگی نی بیلدیررایکن, اوشبو عکس لردن فرقلی ملی پروژه لرده استفاده قیلینه دیگن لیگی نی معلوم قیلدی. 

بن محمد, ایککی ستلایت نینگ پادشاه عبدالعزیز بیلیم و تکنالوژی مرکزی تامانیدن باشقریله دیگن لیگی نی بیلدیردی. علاقه لی ینگی لیکلر