انرژی دیپولش بوییچه ینگی تکنالوژی لر

اوشبو توغریده تدقیقات لر دوام ایتماقده

2152230
انرژی دیپولش بوییچه ینگی تکنالوژی لر

موبایل دن باشلب, موتر لر, کمپیوتر لر, سقال آلیش ماشین لری و حتی کتته کیمه لر گه قدر برق بیلن ایشله یدیگن کوپلب نرسه لر موجود کونده لیک حیاتیمیزده.

بو انرژی گه آرتیقچه ضرورت دیمک.  اونینگ اوچون اوشبو انرژی نینگ دیپوله نیب کیره ک بولگن تقدیرده استفاده ایتیلیشی اوچون شرایط قیدیریلماقده. 

اوشبو دایره ده عالم لر ینه ده کوپراق انرژی دیپوله یه آله دیگن تکنالوژی لر نی تاپیش مقصدی بیلن جدی بیر شکلده فعالیت یوریتماقده. 

حاضرگی کونده چارج قیلینه آله دیگن بطری لر کیمیاوی ساختاری گه کوره اوچ گروپ گه اجره لگن وضعیتده.  اوشبو بطری لر نکل متال هایدرید, نکل کادمیوم و لیتیوم ایون اوله راق فرقلی گروپ لر گه اجره لماقده. 

بطری لر و انرژی دیپولش سیستم لری نینگ ظرفیت لریدن تشقری, امنیتلی بولیشی و اطراف- محیط گه ضرر ییتکزمه یدیگن بیر شکلده دیزاین ایتیلیشی هم جوده کتته اهمیت گه ایگه.  اوشبو ساحه ده اینیقسه نادر توپراق عنصر لری کبی چیکلنگن تولید امکانیتی بولگن خام ماده لر نینگ اورنی نی آله آله دیگن الترناتیف و خوفسیز ییچیم لر بوییچه هدف, انرژی دیپولش ساحه سیده تولید مصرفی نی توشیریش دن عبارت. 

بیر نیچه ثانیه ده چارج بوله آله دیگن, اطراف- محیط گه هیچ ضرر ییتکزمه یدیگن اوزاق بیر مدت و حتی عمرباد فایده له نیله دیگن دیپولش تکنالوژی لری نینگ معلوم بیر قسمی خلق ارا بازارلرده اوز اورنی نی آله باشله دی. 

بطری لر اولکه لرنینگ کیله جک ییل لر اوچون آلدیگه کولده لنگ قیلیب قویگن صفر کاربن هدف لری دایره سیده مهم بیر رول اوینه ماقده.  تورکیه سنگری کوپلب اولکه لر "صفر کاربن" هدف لری دایره سیده زودلیک بیلن فسیل یاقیلغی دن فایده له نیش نی بوتونله ی توخته تیش نی مقصد قیلیب آلگن وضعیتده. 

سونگّی ییللرده یوز بیرگن تکنالوژیک ینگی لیک لر نتیجه سیده خلق ارا مقیاسده بطری بازاری نینگ میلادی 2027- ییل گه قدر 310,8 میلیارد دالر دن عبارت بولیشی کوتیلماقده.  قورغاشین- اسید, لی- ایون و نکل اساس لری گه ایگه بطری لر بازار نینگ 95 فایزلیک بیر قسمی نی تشکیل ایتماقده.  بازارده لی- ایون بطری لرنینگ حصه سی میلادی 2020- ییلده 44,2 میلیارد دالرایکن, میلادی 2025- ییلده اوشبو رقم نینگ 94,4 میلیارد دالر دن عبارت بولیشی کوتیلماقده. 

اس ام تی تکنالوژیک مفکوره مرکزی نینگ "انرژی دیپولش تکنالوژی لریده گی سونگّی ینگی لیک لر" راپوری گه کوره, انرژی دیپولش تکنالوژی لری ساحه سیده 3 اساسی بطری توری دن فرقلی باشقه بیر خصوص توغریسیده تحقیقات آلیب باریلماقده. 

سویدن نینگ چارلمرس عالی بیلیم یورتی تدقیقاتچی لری آلدینگی لر بیلن سالیشتیریلگنده 10 برابر کوپراق انرژی دیپوله یدیگن بیر سمنت بطری تولید ایتیش گه حرکت قیلماقده.  کیله جکده اوی لرینی کتته بیر بطری گه ایلنتیریش ظرفیتی گه ایگه بولگن اوشبو تکنالوژی سمنت اساسلی بیر مخلوط نینگ قیسقه کاربن فایبر لر نینگ جایلشتیریلیشی بیلن ایشله یدی. 

تدقیقات آلیب باریلیاتگن ینه بیر ساحه ایسه گرافین تکنالوژی سی گه گه ایگه بطری لر دن عبارت.  اینیقسه تایوان و امریکا قوشمه ایالتلریده شرکت لر گرافین تکنالوژی سی بوییچه جدی سرمایه گذارلیک لر قیلماقده. 

اوشبو تدقیقات لر بوییچه اساسی مقصد تیز چارج بولیب ینه ده کوپراق بیر مدت استفاده ایتیله آلیش ظرفیتی گه ایگه بطری لر تولید قیلیش دن عبارت. 

بطری تکنالوژی لری نینگ رواجلنتیریلیشی بوییچه اینگ یخشی فرصت ایسه سونگّی پیت لرده کینگ قولاچ یاییب باریاتگن برقی موتر لردن عبارت. 

برقی موتر لرنینگ تیزلیگی, هیده ش مدتی و کوچی بطری تکنالوژی سی گه باغلیق.  شوباعث بطری کیفیتی برقی موتر لر بوییچه اینگ مهم معما اوله راق آلدیمیزده کولده لنگ بولیب تورگن وضعیتده.

برقی موترلرده اساساً قورغاشین اسید, نکل- متال هایبرید و لیتیوم ایون بطری لردن استفاده ایتیلماقده. 

هر بیر بطری توری نینگ اوزی گه خاص یخشی و یمان تامان لری موجود.  لیتیوم بطری لر یینگیل و اوزاق عمرلی ایکن, قورغاشین اسید بطری لر ایسه کمراق بیر مصرف بیلن تولید ایتیلماقده. 

ساحه متخصص لری یوقاری کیفیتلی بطری لر تولید ایتیب, موتر نینگ طی قیله دیگن مسافه سی نی مینگلب کیلومتر گه کوتریش نی ریجه له ماقده. علاقه لی ینگی لیکلر