انقره تاووشقانی حقیده قیسقه معلومات

حاضرگی کونده کوپلب اولکه لرده موجود بولگن آنگوره تاووشقانی نینگ, انقره دن آلیب باریلگن لیگینی بیله سیز می؟

2063919
انقره تاووشقانی حقیده قیسقه معلومات

آنگوره تاووشقانی نینگ انقره دن دنیا گه ترقه لیب کیتگن لیگینی بیله سیز می؟

انقره تاووشقانی, دنیا ده بیلینگن آتی بیلن آنگوره تاووشقانی, یومشاق و اوزون توگ لر گه ایگه بیر تاووشقان توری دن عبارت.  اوشبو تور نینگ منبعی تورکیه جمهوریتی نینگ پایتختی انقردن عبارت بولیب خوددی شوو ییرنینگ اوزیدن دنیا نینگ فرقلی اولکه لری گه آلیب باریلگن.  تاریخی منبع لر گه کوره انقره تاووشقانی نینگ نسلی میلادی 1723- ییلده تورکیه ده توگه گن.  خوددی شوو دور نینگ اوزیده فرانسه ده مادی امکانیت لری یخشی بولگن عایله لرنینگ اینگ سیوگن اهلی حیوان انقره تاووشقانی دن عبارت بولگن.  میلادی 1900 – ییلده ایسه اوشبو تاووشقان توری امریکاده هم تانیلدی. بیر نیچه عصر کیین آلمانده یشیاتگن بیر تورک تامانیدن تورکیه گه ینگی دن کیلتیریلگن انقره تاووشقانی, اوز یورتیده یشش گه تیز عادت قیلیب قیته باشدن کوپه یه باشله دی. 

انقره تاووشقانی بیرینچی دن جونی, کیین گوشتی و تیری سی اوچون ییتیشتیریلماقده.  جون تولیدی مقصدی بیلن ییتیشتیریلیاتگن بیرته گینه تاووشقان توری انقره تاووشقانی دن عبارت. هر تاووشقان ییلده اورته چه 1 کیلوگرام جون بیره دی.  اوشبو تاووشقان نینگ جونی جوده یینگیل بولیشی گه قره مسدن انچه ایسسیق.  خوددی شوو خصوصیتی سببلی کوپینچه قلپاق, جاکت, کمپل و چقه لاق کییم لری کبی نرسه لرنینگ تولیدیده استفاده ایتیلماقده.  الکتروماگنیتیک خصوصیت لری باعث روماتیزم کسل لری گه خاص کییم لرنینگ تولیدیده هم اینگ اساسی ماده نی تشکیل ایتماقده.  عینی دمده سیس نی جوده یخشی اوتکزمه گن لیگی سببلی هواچیلیک و فضا صنایع سیده هم فایده له نیلماقده.  قوی جونی بیلن سالیشتیریلگنده, انقره تاووشقانی نینگ آلتین کبی اهمیت گه ایگه جونی سکّیز قَوَت کوپراق ایسسیق بولیب حساسیت گه سبب بولمه یدی. 

دنیاده 10 مینگ تُن گه یقین تاووشقان جونی تولید ایتیلماقده.  حاضرگی کونده خام آنگوره جونی نینگ اساسی منبعی, افسوس که تورکیه ایمس.  دنیا ده تولید نینگ 90 فایزی چین ده قیلینماقده.  میلیونلب انقره تاووشقانی, دنیا ده جنوبی امریکا, اتریش و اروپا ده ییتیشتیریلرایکن, اوشبو تاووشقان اوز وطنی بولگن تورکیه ده ایسه فقط گینه محدود جای لرده ییتیشتیریلماقده. علاقه لی ینگی لیکلر