تورکیه نینگ ایغدیر ولایتی گه خاص مربا

برنامه

2039467
تورکیه نینگ ایغدیر ولایتی گه خاص مربا

قاره بادنجان مرباسی

تورکیه نینگ شرقی اناطولی منطقه سیده جایلشگن چیگره ده گی شهری ایغدیر تاغلیک بیر جغرافیه ده چقورده اورین آلگن لیگی طفیلی اوزیگه خاص مکرو- کولر اقلیمی گه ایگه دیر. بو اقلیم شرطلری تورلی زراعت محصوللری کوکریشی گه امکانیت بیررکن خوددی شو تورلی سبزه – میوه جات ایغدیر ولایتی گه خاص تاتلر یراتگن دیر. بولردن بیرته سی ایسه ایغدیر قاره بادنجان مرباسی دیر. زراعت و اورمان ریاستی تامانیدن آلیب باریلگن مراجعه گه بناً 2021 ییلیده تورکیه نینگ ثبت قیلینگن جغرافی اثرلری قطاریگه کیریتیلگن دیر. قاره بادنجان مرباسی 6-12 سانتی قاره بادنجان بیلن قیلینه دی. سلقین بیر منطقه ده کوکرگن لیگی طفیلی قاره بادنجانلر کیچیکلیکده بیشه دی و بو کیچیک مزه لی قاره بادنجاندن مرباسی قیلینه دی. اولاً قاره بادنجانلرنینگ پوستی ارتیله دی و دُم قسمیدن یاریلیب تیشیکلر آچیله دی. بیر کیچه توز سوویگه قوییله دی کیین 15 – 20 دقیقه قینه تیله دی. اوشبو قاره بادنجانلر اوچ مرته ساووق سووده یوولگندن کیین شکر تشلب تیارلنگن شربت نینگ ایچی گه تشلنه دی و آز آتشده بیشیریله دی و مربا بولیب قاله دی. 


لیبل: #مربا

علاقه لی ینگی لیکلر